Plaatselijk verschijnsel

2011, woningcorporatie Mitros en stichting Vrede van Utrecht
Kunsttoepassing in 4 portieken aan de Hanoidreef in de wijk Overvecht, Utrecht.

In een stedelijke omgeving ontbreekt het vaak aan contacten met omwonenden, en op straat is al geruime tijd het begroetingsritueel waar we mee opgegroeid en opgevoed zijn, verdwenen. Het enige ritueel dat ons nog in staat stelt om veilig contact te maken met (on)bekenden op straat is het praatje over het weer. Dit element is het uitgangspunt voor mijn werk in de 4 portieken aan de Hanoidreef in de wijk Overvecht te Utrecht.
In dit ontwerp zijn de fysieke en mentale eigenschappen van portieken in een flatgebouw benut: overgangsgebied tussen privé (flat) en openbare ruimte (de straat). Plaats van ontmoeting en begroeting.
Gekozen locatie voor mijn ontwerp is de muur achter de brievenbussen. Het vormt een transparante ‘kooi’ waar de relatie van het portiek tot zijn omgeving wordt benadrukt.

Foto’s: Jeroen Wandemaker