U bent hier

2009
Manifestatie 'Waar draait Vathorst om?', Vario Mundo

Vathorst is een wijk waarin verschillende werelden schuilgaan. Een blik op de plattegrond van Vathorst maakt dit snel duidelijk; veel pasgebouwde huizen, een ringweg met in het midden een nog onontgonnen gebied: De Bron. Het werk balanceert op het snijvlak van verleden, heden en toekomst van Vathorst. De mededeling ‘U bent hier’ lijkt een handreiking voor de zich oriënterende wijkbewoner/bezoeker op te leveren maar blijkt bedrieglijk enigmatisch te zijn.

Foto: Jeroen Wandemaker