Help u zelven - Help thyself

2005, artist’s book

Language houses the past. The history of a country or region is traceable in expressions and proverbs. For instance, the expression ‘help thyself’ refers to the co-operation society for spinners and weavers in the town of Winterswijk. In 2005, ‘Help thyself’ sounds outdated, but it used to stand for mutual solidarity within the co-operation. Today, it evokes a sense of mercifulness, especially in combination with the proverb ‘heaven helps those who help themselves’. In the book, ‘help thyself’ is used as a spell in the search for comfort and beauty in a world of ‘every man for himself’ – and God for us all. ‘Help thyself’ has not vanished from Winterswijk forever. In May 2000 a gallery for contemporary art and design opened its doors in Wilhalminastraat, at the same address where the first ‘help thyself’ shop for members was opened on the 1st of May 1900. By choosing this name, ‘Help thyself’ Gallery helps keeping the memory of regional history alive.

In taal huist het verleden. De geschiedenis van een land of van een streek is onder andere voelbaar in uitdrukkingen, spreekwoorden. Zo verwijst ’Help u zelven‘ naar de verbruikerscoöperatie voor spinners en wevers in Winterswijk. 'Help u zelven' klinkt anno 2005 verouderd maar stond destijds voor onderlinge solidariteit binnen de coöperatie. Het roept nu een gevoel van barmhartigheid op, zeker in combinatie met het spreekwoord ’help uzelf, zo helpt u God‘. In het boek wordt ’Help u zelven‘ gebruikt als bezweringsformule, op zoek naar troost en schoonheid in een wereld van ’ieder voor zich‘ – en God voor ons allen. Help u zelven' is niet voorgoed verdwenen uit Winterswijk. In mei 2000 opende een galerie voor moderne beeldende kunst en toegepaste vormgeving haar deuren in de Wilhelminastraat, op hetzelfde adres waar op 1 mei 1900 de eerste ‘help u zelven’ winkel voor leden geopend werd. Zo houdt galerie ‘help u zelven’ door haar naam de herinnering aan een deel van de regionale geschiedenis levend'. Het kunstenaarsboek is in opdracht van Galerie help u zelven ontstaan ter gelegenheid van haar 5 jarige jubileum.